Ostatnie wyniki

Nadchodzące mecze

fb
REGULAMIN LIGI KNBA

REGULAMIN LIG
KRAKOWSKIEGO NURTU BASKETU AMATORSKIEGO
z dnia 23.02.2017 r.

 1. Organizator

  1. Organizatorem rozgrywek ligi koszykówki amatorskiej KNBA w Krakowie jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – "Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego", 31-610 Kraków, os. Tysiąclecia 42

 2. Cel

  1. Promowanie regularnego uprawiania koszykówki wśród młodzieży i dorosłych poprzez organizację systematycznych rozgrywek ligowych oraz turniejów.

  2. Integracja środowiska związanego z koszykówką amatorską.

 3. Miejsce i czas

  1. Miejsce i czas rozgrywek danej edycji podane będą w załączniku do niniejszego regulaminu.

 4. Uczestnictwo + zgłoszenia

  1. W rozgrywkach KNBA mogą uczestniczyć wszyscy, którzy ukończyli 18 lat i młodsi za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

  2. Do udziału w rozgrywkach KNBA dopuszcza się zawodników zgłoszonych do III lig OZKosz. Natomiast nie mogą brać udziału w naszej lidze zawodnicy zgłoszeni do II i wyższych lig PZKosz. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zawodnik zgłoszony do rozgrywek II ligi PZKosz nie wystąpił w żadnym spotkaniu i prześle do Organizatora anulowanie licencji wystawione przez PZKosz.

  3. Dopuszcza się do udziału w rozgrywkach KNBA zawodników zgłoszonych do rozgrywek PZKosz w wieku poniżej 18 roku życia i powyżej 35.

  4. Do rozgrywek mogą zgłosić się drużyny minimum dziesięcioosobowe, a maksimum piętnastoosobowe.

  5. Każdy zawodnik występujący w lidze KNBA może w ciągu jednego sezonu/edycji grać tylko w jednej drużynie.

  6. Do meczu musi przystąpić, co najmniej pięciu zawodników. Oznacza to, że w momencie rozpoczęcia zawodów obecnych jest minimum pięciu zawodników.

  7. W trakcie rozgrywek danej edycji można dopisać nowych zawodników tylko do czwartej kolejki rundy zasadniczej włącznie, jako uzupełnienie składu do 15 zawodników. Zgłoszenie nowego zawodnika w trakcie sezonu jest możliwe po dokonaniu wpłaty na konto KNBA kwoty 50 zł oraz uzupełnieniu karty zgłoszeniowej.

  8. Zgłoszenie nowego zawodnika do drużyny następuje drogą elektroniczną do Koordynatora KNBA najpóźniej do ostatniej środy przed planowanym terminem meczu, w którym zawodnik ma wystąpić po raz pierwszy.

  9. Zabrania się jakichkolwiek transferów między drużynami po rozpoczęciu rozgrywek. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy gracz nie wystąpił jeszcze w meczu danego sezonu – w takim wypadku może zmienić drużynę.

  10. Każda drużyna KNBA musi posiadać komplet dwustronnych strojów meczowych lub dwa komplety strojów w różnych kolorach. Warunkowo dopuszcza się komplet samych koszulek. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać na koszulce numer z przodu i z tyłu.

  11. W przypadku braku stroju lub braku oznaczenia na koszulce, a także takich samych numerów w jednej drużynie Organizator nie dopuści zawodnika lub zespołu do gry.

  12. Przed rozpoczęciem meczu kapitan drużyny zobowiązany jest do podania sędziemu stolikowemu składu drużyny.

  13. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek następuje poprzez wypełnienie i osobiste złożenie lub przesłanie na adres lachowicz@knba.krakow.pl pobranej ze strony internetowej karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami.

  14. Każda drużyna musi posiadać swoje logo, które należy przesłać Organizatorowi w formie elektronicznej.

  15. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc przy zapisach obowiązuje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają zespoły uczestniczące w rozgrywkach poprzedniej edycji.

  16. Drużyna zostanie zakwalifikowana do gry po spełnieniu wszystkich wymogów organizatora (terminowego zgłoszenia na formularzu wraz z oświadczeniem opiekunów prawnych o zapoznaniu się z regulaminem rozgrywek i wyrażeniu zgody na uczestnictwo oraz dokonaniu opłaty startowej). Ponadto drużyna i jej zawodnicy nie mogą mieć w stosunku do Organizatora zobowiązań finansowych z poprzednich edycji.

  17. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.knba.krakow.pl i pod adresem lachowicz@knba.krakow.pl

  18. Ostateczny systemem rozgrywek i terminarz zostanie podany na stronie internetowej KNBA po zamknięciu listy zgłoszeniowej.

 5. System rozgrywek oraz zasady gry

  1. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów do danej edycji. W lidze KNBA obowiązują przepisy gry FIBA z następującymi zmianami:

   1.a. czas 24 sek. mierzony jest tylko podczas Play Off/Play Out w I lidze,

   1.b. przerwa między 1-2 oraz 3-4 kwartą wynosi 2min, przerwa w połowie meczu wynosi 5min,

   1.c. Zawodnicy mogą zostać ukarani przewinieniami technicznymi lub dyskwalifikacyjnymi od momentu przybycia na halą do jej opuszczenia.

   1.d. Sędzia placowy może ukarać przewinieniem technicznym ławkę lub konkretnego zawodnika na ławce. W przypadku przewinienia technicznego dla ławki odpowiedzialność ponosi Kapitan a przewinienie zapisuje się na jego konto i może powodować odsunięcie od gry w kolejnych meczach. W innym przypadku odpowiedzialność ponosi konkretny zawodnik na ławce.

  2. W przypadku remisu zarządza się dogrywkę, która będzie trwała 5 min. czasu zatrzymywanego. W razie opóźnień rozgrywania meczów dogrywka może być skrócona (przed rozpoczęciem dogrywki na 3 min). Decyzję każdorazowo podejmuje Koordynator ligi.

  3. "Czas" dla drużyny może zgłosić w trakcie gry tylko Kapitan lub Trener wpisany do protokołu.

  4. Ocena gry o mistrzostwo jest następująca; za każde wygrane spotkanie drużynie zalicza się 2 punkty, za porażkę 1 punkt a za porażkę walkowerem 0 punktów / w koszach 0:20 /. Jeśli drużyna wycofa się z rozgrywek lub zostanie zdyskwalifikowana - mecze rozegrane zostają zaliczone, natomiast nie rozegrane wpisane będą, jako walkowery dla drużyn przeciwnych.

  5. Kolejność zespołów w tabeli ustala się wg ilości zdobytych punktów.
   W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu decydują:

   1. przy dwóch zespołach - zwycięstwo w bezpośrednim spotkaniu.

   2. przy więcej niż dwóch zespołach - należy dokonać oddzielnej klasyfikacji biorąc pod uwagę tylko wyniki spotkań pomiędzy drużynami z równą ilością punktów. O kolejności decyduje ilość dużych punktów (zwycięstwo 2pkt, przegrana 1pkt, walkower 0pkt) zdobytych w rywalizacji pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Jeśli w dalszym ciągu utrzymuje się remis – decyduje korzystniejsza różnica pomiędzy koszami zdobytymi i straconymi (+/-) a w ostateczności większa ilość punktów rzuconych.

  6. Zawody zostaną zweryfikowane, jako przegrana bez gry (walkower) - w małych punktach 20:0, w przypadku gdy:

   1. drużyna nie stawi się na boisku pięć minut przed rozpoczęciem meczu,

   2. drużyna stawi się do rozpoczęcia spotkania z mniejszą ilością zawodników niż pięciu,

   3. drużyna schodzi z boiska lub dekompletuje się przed końcem spotkania /mniej niż 2 zawodników/, nawet w przypadku gdy drużyna prowadzi - przegrywa 20:0. W przypadku, gdy wynik jest dla niej niekorzystny – utrzymany zostaje wynik osiągnięty na boisku. W przypadku zdekompletowania porażka liczy się za 1 punkt,

   4. w drużynie biorą udział zawodnicy nieuprawnieni do gry lub grają pod fałszywym nazwiskiem,

   5. zaistnieją jakieś okoliczności, które z winy którejś z drużyn uniemożliwiają przeprowadzenie zawodów lub rozegranie ich do końca,

   6. drużyna ukarana finansowo nie wpłaci określonej kwoty w podanym terminie.

   7. drużyna nie rozegra przełożonego spotkania w terminie uzgodnionym

  7. Każda nowa drużyna zaczyna rozgrywki od najniższej ligi.

  8. W sytuacjach podyktowanych dobrem ligi Organizatorzy mają prawo przełożyć każde spotkanie ligowe.

  9. W przypadku, gdy drużyna jest zainteresowana przełożeniem spotkania na inny termin musi:

   1. uzyskać zgodę przeciwnika i Zarządu KNBA,

   2. w momencie przekładania, podać nowy termin meczu (do dwóch tygodni od pierwotnego) wraz z godziną i miejscem jego rozegrania,

   3. zorganizować i przeprowadzić zawody w terminie uzgodnionym oraz zapewnić możliwość prowadzenia protokołu i obserwacji.

   4. ponieść całkowite koszty rozegrania meczu (hala, sędziowie placowi i stolikowi). Przy czym halę opłacają bezpośrednio u wynajmującego a koszty sędziów (200zł) wpłacają Organizatorom.

  10. Aby drużyna utrzymała ciągłość gry oraz miejsce w danej lidze, musi zatrzymać w swoim składzie minimum trzech zawodników z poprzedniej edycji.

  11. Jeżeli drużyna zmuszona jest poddać mecz walkowerem, Kapitan zobligowany jest do poinformowania o tym Koordynatora Ligi najpóźniej do środy poprzedzającej kolejkę. W innym wypadku drużyna zostaje ukarana grzywną w wysokości 100zł. Jeżeli sytuacja powtórzy się w sezonie dwukrotnie – drużyna i jej zawodnicy zostają zawieszeni do odwołania!

 6. DYSCYPLINA

  1. Mecze prowadzone są przez sędziów Małopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Koszykówki (MSSK) i do nich należy egzekwowanie dyscypliny zgodnie z regulaminem i zasadami fair play.

  2. Regulamin KNBA zobowiązuje wszystkich arbitrów do bezwzględnego karania Zawodników, Trenerów i osób towarzyszących drużynie za wszelkie objawy niesportowego zachowania. Arbiter ma prawo do wypraszania z sali osób, które utrudniają prowadzenie zawodów lub zakłócają ich sportowy charakter. Zaistniałe sytuacje, wszystkie przewinienia techniczne i dyskwalifikujące będą szczegółowo opisywane w protokole.

  3. Drużyna lub Zawodnik mogą zostać zdyskwalifikowani przez Zarząd ligi KNBA za niesportowe zachowanie w stosunku do Organizatora, Sędziów oraz przeciwnej drużyny w trakcie, przed i po meczu.

  4. Zespoły uczestniczące w rozgrywkach, ich Opiekunowie, Trenerzy oraz osoby towarzyszące obowiązani są przestrzegać postanowień, przepisów gry i Regulaminu KNBA.

  5. Dyskwalifikacja /zawieszenie/ powoduje, że dotknięta nią drużyna lub jej członkowie nie mogą brać udziału w grach ligowych i turniejowych.

  6. W przypadku, gdy odsunięcie od gry nie może być wyegzekwowane ze względu na zakończenie rozgrywek w danej edycji, kary przechodzą na następny cykl rozgrywek.

  7. Na ławce rezerwowych zespołu mogą znajdować się tylko Zawodnicy rezerwowi zespołu oraz Trener drużyny.

  8. Arbiter stolikowy ma prawo wnioskowania do sędziów prowadzących spotkanie o ukaranie ławki rezerwowych zespołu w przypadku niesportowego zachowania znajdujących się tam osób.

  9. Zawodnik/Trener ukarany pierwszym przewinieniem technicznym w aktualnej edycji zostaje wpisany na listę ukaranych. Zawodnik/Trener ukarany drugim przewinieniem technicznym w tej samej edycji musi wpłacić grzywnę w wysokości 30 zł na rzecz KNBA. Zawodnik/Trener ukarany trzecim i każdym kolejnym przewinieniem technicznym musi wpłacić grzywnę w wysokości 30 zł oraz zostaje automatycznie ukarany odsunięciem od gry w następnym spotkaniu a warunkiem dopuszczenia do kolejnego meczu jest uiszczenie kary przed jego rozpoczęciem.

  10. Za otrzymane pierwsze przewinienie dyskwalifikujące Zawodnik/Trener zostaje ukarany grzywną pieniężną w wysokości 80 zł oraz zostaje automatycznie ukarany odsunięciem od gry w dwóch kolejnych spotkaniach.

  11. Zawodnik/Trener ukarany drugim przewinieniem dyskwalifikującym w edycji zostaje ukarany grzywną pieniężną w wysokości 160 zł oraz zostaje zawieszony do końca edycji.

  12. Niezapłacenie grzywny powoduje niedopuszczenie całej drużyny do najbliższego meczu.

  13. Sędzia placowy może ukarać przewinieniem technicznym ławkę lub konkretnego zawodnika na ławce. W przypadku przewinienia technicznego dla ławki odpowiedzialność ponosi Kapitan a przewinienie zapisuje się na jego konto i może powodować odsunięcie od gry w kolejnych meczach. W innym przypadku odpowiedzialność ponosi konkretny zawodnik na ławce.

  14. Jeśli kara dyscyplinarna nie może być wykonana w danym sezonie, to przenosi się ją automatycznie na początek kolejnego sezonu.

  15. Dodatkowo w zależności od okoliczności przewinienia Organizatorzy mogą ukarać Zawodnika, Trenera lub Drużynę dodatkową karą finansową, zakazem występów w większej ilości spotkań aż do relegowania z Ligi.

  16. Wszelkie protesty i odwołania powinny być składane w formie pisemnej, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest. Należy udostępnić miejsce na ewentualną pisemną wypowiedź drużyny przeciwnej oraz arbitrów spotkania. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończonym spotkaniu po uprzednim poinformowaniu arbitra stolikowego o zamiarze wniesienia uwag do protokołu spotkania lub przebiegu meczu. Komisja dyscyplinarna nie będzie rozpatrywała protestów, które wpłyną w terminie późniejszym. Ewentualny protest powinien być złożony po dokonaniu wpłaty kaucji w wysokości 100zł. W przypadku rozpatrzenia protestu pozytywnie kaucja zostanie zwrócona. Decyzje Komisji są ostateczne.

 7. Uwagi Końcowe

  1. Organizator Zawodów zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

  2. Zarząd KNBA ma prawo odmówić zaakceptowania nazwy drużyny. Nazwa nie powinna być obraźliwa ani wulgarna lub mieć negatywne konotacje. Należy unikać formułowania nazw będących zdaniami. W nazwie mogą występować max dwa słowa.

  3. Na stronie www.knba.krakow.pl podawane są wszystkie aktualności oraz zmiany dotyczące Ligi KNBA.

  4. Punkt medyczny, zapewniający świadczenie pierwszej pomocy medycznej znajduje się przy stoliku sędziowskim i prowadzony jest przez Ratownika Medycznego.

  5. KNBA nie odpowiada materialnie za rzeczy ani przedmioty zawodników znajdujące się na obiektach, w których rozgrywane są mecze KNBA.

  6. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek na obiektach, w których prowadzone są spotkania KNBA. Za egzekucję roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada Kapitan.

  7. Zawodnicy oraz Trenerzy i Opiekunowie zobowiązani są przestrzegać Regulaminu korzystania z obiektu, w którym rozgrywane są spotkania. Regulamin znajduje się na ścianie z lewej strony przed wejściem na halę.

  8. Za wszelkie kontakty drużyny z Zarządem KNBA odpowiada Kapitan.

  9. W czasie rozgrywek prowadzone są klasyfikacje: najskuteczniejszych zawodników, najlepiej podających, najlepiej zbierających, najlepiej blokujących, najlepiej przechwytujących oraz MVP. Statystyki, można oglądać na bieżąco na stronie internetowej www.knba.krakow.pl

  10. Na podstawie statystyk ustalana jest lista nagrodzonych danej edycji.

   1. Przy ustalaniu najskuteczniejszych za 1 i 3 punkty brani będą ci zawodnicy, którzy wykonali min 20 rzutów w 9 kolejkach.

   2. Przy ustalaniu najskuteczniejszych za 2 punkty brani będą ci zawodnicy, którzy wykonali min 30 rzutów w 9 kolejkach.

   3. Aby Zawodnik został ujęty w statystykach końcowych, musi rozegrać minimum pięć meczów.

   4. MVP sezonu - są to osoby, które w trakcie całych rozgrywek najczęściej otrzymywały tytuł najlepszego zawodnika meczu (MVP), przyznawany po każdym spotkaniu przez sędziów stolikowych. W przypadku remisu w tej klasyfikacji o wyborze decyduje wyższe miejsce drużyny danego zawodnika.

   5. Do statystyk oraz wyboru MVP wlicza się X kolejek danego sezonu! Nie wliczamy RUNDY FINAŁOWEJ!  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zaginione rzeczy.

  2. Zawodnicy biorą udział w Lidze na własną odpowiedzialność (nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i nie mogą z tego tytułu rościć do KNBA żadnych odszkodowań). Istnieje możliwość ubezpieczenia całej drużyny we własnym zakresie.

  3. Każdy uczestnik przystępując do rozgrywek tj. podpisując Kartę Zgłoszeniową drużyny, wyraża zgodę na warunki określone niniejszym Regulaminem.

  4. Arbitrzy występujący w lidze KNBA w charakterze zawodników nie mogą prowadzić zawodów ligowych, w których biorą udział drużyny z tej samej ligi.

  5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych, zrealizowanych podczas rozgrywek ligi KNBA, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

Uwaga:

 • Punkty regulaminu uzależnione od ilości zgłoszonych zespołów w danej edycji jak również aktualnych uwarunkowań organizacyjnych są podane w załączniku nr 1 do regulaminu.

 • Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu na daną edycję ligi KNBA.

Załącznik nr 1 do Regulaminu KNBA
Informacje o XXXV sezonie KNBA

I. Ustalenia główne:

1. Rozgrywki odbywać się będą w hali sportowej Akademii Górniczo Hutniczej przy ul. Piastowskiej 26A w godzinach określonych w terminarzu.
2. PLANOWANY TERMINARZ ROZGRYWEK*
• 11-12.03.2017 – I kolejka
• 18-19.03.2017 – II kolejka
• 25-26.03.2017– III kolejka 
• 1-2.04.2017 – IV kolejka
• 8-9.04.2017 – V kolejka
• 13-14.05.2017 – VI kolejka 
• 27-28.05.2017 – VII kolejka
• 3-4.06.2017 – VIII kolejka
• 10-11.06.2017 – IX kolejka
• 24.06.2017 – X kolejka
• 1.07.2017 - Runda Finałowa

3. Wszystkie zespoły winny posiadać dwa komplety strojów (ewentualnie komplet strojów dwustronnych), lub dwa komplety jednolitych koszulek! W tygodniu poprzedzającym planowany mecz, Kapitanowie zobligowani są do wzajemnego kontaktu w celu ustalenia kolorów strojów, tak by drużyny występowały w odmiennych!

*Powyższe terminy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. Informacje o ewentualnych zmianach terminarza będą podane na stronie internetowej www.knba.krakow.pl oraz na naszym profilu na portalu FB –www.facebook.pl/KNBA.basket

II. System rozgrywek:

• I liga - 8 zespołów:
- Sezon regularny: 7 kolejek
- PO 8,9 kolejka: 1-4, 2-3 dwumecz - wygrani Finał, przegrani mecz o 3 miejsce
- PO 8,9 kolejka: 5-8, 6-7 dwumecz - przegrani spadek do II ligi, wygrani Baraż
- 10 kolejka - Finał
- 10 kolejka - Baraż
• II liga - dwie grupy: A i B po 10 zespołów:
- Sezon regularny: 9 kolejek
- Zwycięzcy lig - bezpośredni awans
- Drużyny z miejsc 2 i 3 (2m Gr A – 3m Gr B, 2m Gr B – 3m Gr A) Mecz o Baraż -> Wygrany Baraż
- Drużyny 9 i 10 bezpośredni spadek
- Drużyny 7 i 8 - Baraż z III ligą
- Dodatkowo zwycięzcy grup zagrają w meczu o Mistrzostwo II ligi.
• III liga – dwie grupy: A i B po 10 zespołów:
- Sezon regularny: 9 kolejek
- Drużyny z miejsc 1 i 2 bezpośredni awans
- Drużyny z miejsc 3 i 4 Baraż z II ligą 
- Dodatkowo zwycięzcy grup zagrają w meczu o Mistrzostwo III ligi.
• IV liga – dwie grupy: A i B po 10 zespołów:
- Sezon regularny: 9 kolejek
- Drużyny z miejsc 1 i 2 bezpośredni awans
- Drużyny z miejsc 3 i 4 Baraż z III ligą
- Dodatkowo zwycięzcy grup zagrają w meczu o Mistrzostwo IV ligi.


Baraże będą rozgrywane następującym systemem:

• Pomiędzy I a II ligą:
- zwycięzca pary 5-8 z I ligi gra ze zwycięzcą pary 2m Gr A – 3m Gr B,
- zwycięzca pary 6-7 z I ligi gra ze zwycięzcą pary 2m Gr B – 3m Gr A.
• Pomiędzy II a III ligą:
- II liga gr A 7 miejsce z III liga gr A 4 miejsce (po Play Off)
- II gr A 8 m – III liga gr A 3 m
- II gr B 7 m – III liga gr B 4 m
- II gr B 8 m – III liga gr B 3 m
• Pomiędzy III a IV ligą:
- III liga gr A 7 miejsce (po Play Off) z IV liga gr A 4 miejsce
- III gr A 8 m – IV liga gr A 3 m
- III gr B 7 m – IV liga gr B 4 m
- III gr B 8 m – IV liga gr B 3 m

XXXIV Edycja Ligi KNBA:

- Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

- Patronat honorowy: Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
Kraków

I liga

Drużyna M Pkt Z/P Zd/St
Łowcy RSEstates 7 13 6/1 477/430
Meganstyle24 Snajperzy 7 11 4/3 531/501
GG Media 7 11 4/3 533/508
Miasteczko 7 11 4/3 435/430
Hurricane 7 11 4/3 463/480
HALdent 7 9 2/5 520/495
Dzięki, Cześć 7 9 2/5 454/511
Złe Towarzystwo 7 9 2/5 436/494

II Liga Grupa A

Drużyna M Pkt Z/P Zd/St
Shootout 9 17 8/1 674/600
C&C 9 17 8/1 659/543
Yasheya Agiehamy 9 16 7/2 682/576
Dobczyce Goats 9 15 6/3 665/600
PK Chaos 9 13 4/5 558/556
Angry Balls 9 13 4/5 656/692
Basen Camena Skawina 9 12 3/6 656/690
The Lost Boys 9 12 3/6 579/566
Później Ci Powiem 9 10 1/8 444/604
ISK Hussars 9 9 1/8 484/630

II Liga Grupa B

Drużyna M Pkt Z/P Zd/St
Ranplast 9 18 9/0 722/527
Space Invaders 9 16 7/2 664/605
Bulldogs 9 15 6/3 687/587
BLC 9 14 5/4 609/647
Przybylski 9 14 5/4 639/604
Tarinwest 9 13 4/5 614/662
UKS Liszki 9 12 3/6 632/671
Sharks 9 12 3/6 546/611
ZGWS Basketball 9 11 2/7 602/746
Yellow Pigs 9 10 1/8 611/666

III Liga Grupa A

Drużyna M Pkt Z/P Zd/St
Newleśniqi 9 17 8/1 746/589
GL Cembrit 9 16 7/2 574/516
CBPS 9 15 6/3 678/627
Betony 9 15 6/3 550/555
Basysta 9 14 6/3 607/480
Lobe Miners 9 13 4/5 544/563
LeciKulka pl 9 12 3/6 603/627
RadwanSport Family 9 11 2/7 527/695
Badgers 9 11 2/7 613/681
Wilki Rabka 9 10 1/8 589/698

III Liga Grupa B

Drużyna M Pkt Z/P Zd/St
Basket Kłaj 9 17 8/1 665/508
MSK 9 16 7/2 653/510
Hatifnaty 9 15 6/3 567/563
Chłopaki Nie Skaczą 9 14 5/4 580/481
Cisi i Pokornego Serca 9 14 5/4 536/533
Kraków Globalls 9 14 5/4 538/501
SKS Myśliwi 9 12 3/6 443/533
Promile 9 12 4/5 471/489
Bączki z Łączki 9 10 1/8 399/563
Biało-Czarni 9 10 1/8 457/628

IV Liga Grupa A

Drużyna M Pkt Z/P Zd/St
Jelenie w Terenie 9 18 9/0 957/616
KWŁ 9 16 7/2 575/440
We Got Game 9 16 7/2 633/543
NWCSD 9 15 6/3 758/567
Alpha Cats 9 14 5/4 628/533
Technika 9 14 5/4 649/592
Armada 9 12 3/6 494/627
Bice i Cyce 9 11 2/7 508/682
Capgemini 9 9 1/8 504/788
Run&Gun 9 9 0/9 422/740

IV Liga Grupa B

Drużyna M Pkt Z/P Zd/St
Remates 9 18 9/0 640/426
Wataha 9 16 7/2 754/517
Double Blast 9 16 7/2 680/509
FW 9 15 6/3 511/404
ER 9 14 5/4 459/530
Albertus 2000 9 13 4/5 653/530
Akademia Basketu KNBA 9 13 4/5 547/513
Blue Lagoons 9 11 2/7 469/620
RockyBallers 9 10 1/8 383/589
Amway Kraków 9 9 0/9 262/720
Organizator:Partnerzy: